Strefa Płatnego Parkowania w Lubawie

Jak kupić bilet?

Bilety uprawniające do pozostawienia samochodów na terenie SPP są sprzedawane za pośrednictwem parkometrów . Urządzenia są rozlokowane w następujących miejscach:

Zdjęcie parkometru

Stawki opłat za parkowanie

do pół godziny parkowania1,00 zł
za pierwszą godzinę parkowania1,50 zł
za drugą i trzecią godzinę parkowania1,80 zł
za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania1,50 zł

Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobierane będą w następujących dniach i godzinach:

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00,

Opłat za parkowanie nie pobiera się w sobotę, niedzielę i święta.

Strefa Płatnego Parkowania

Obszar strefy płatnego parkowania niestrzeżonego obejmuje

- ul. Rynek- ul. Ratuszowa,
- ul. Browarowa,- ul. Kilińskiego,
- ul. Ogniowa,- ul. Pomorska,
- ul. Kowalska,- ul. Zamkowa,
- ul. Spichlerzowa,- ul. Krótka,
- ul. Biskupia,- ul. Kościelna,
- ul. Łącznikowa,- ul. Pod Murami,
- ul. Bankowa,- ul. Podgórna,
- Plac 700 – lecia,- ul. Jagiellońska.
- ul. Grunwaldzka, na odcinku od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Św. Barbary,
- ul. Warszawska, na odcinku od ul. Rynek do skrzyżowania z ul. Kupnera,
- ul. Wewnętrzna do ul. Grunwaldzkiej (dokoła pawilonów handlowych wraz z parkingiem od strony ul.Grunwaldzkiej),
- ul. Wewnętrzna do ulicy Warszawskiej (wzdłuż pawilonów handlowych wraz z parkingiem przy pomniku Chrystusa Króla),
parking przy ul. Pawiej.

Plan miasta

Podstawa prawna